Foreningens bestyrelse og arbejdsgrupperBestyrelsesteam:

Bent Eggert Sørensen, Tunø, konstitueret formand

​Anette Bredsdorff, Tunø

Hanna Nissen, Hou

Kim Anker Hansen, Aabenraa

Michala Theilgaard Olesen, Tunø

Mogens Møller Olesen, Mårslet

Peder Nors, Beder


Suppleant:

Ditte Løgager Pedersen, Tranbjerg J.


Kasserer (udenfor bestyrelsen):

Merete Grønlund, Tunø


Revisor:

Bent Sundgaard, Tunø


Arbejdsgruppe vedr. Montmartredage på Tunø 2020:

​Anette Bredsdorff, Tunø Kunst Kultur

Michala T. Olesen, Tunnø Kunst Kultur

Ditte Løgager, Tunø Kunst Kultur

Lotte Rekly, Tunø Kunst Kultur


Arbejdsgruppe vedr. fundraising

Merete Grønlund, Tunø Kunst Kultur