08.02.2020:
Indkaldelse til generalforsamlingGeneralforsamling den 1. marts 2020 kl. 13.30 i Ølykkecenteret på Tunø.


DAGSORDEN


1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Årsberetning fra bestyrelsesteamet.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsesteamet.

5. Forslag fra medlemmer.

6. Fastsættelse af kontingent.

19.02.2020: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2021/2022 ændres til 175 kr.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsesteamet og 1 bestyrelsessuppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.