Udsættelse af generalforsamling

Tunø Kunst Kultur er desværre nødt til at udsætte den planlagte generalforsamling på grund af forsamlingsrestriktionerne, der følger af corona-situationen.

Generalforsamlingen var planlagt til den 6. marts og skal ifølge vedtægterne indkaldes med 14 dages varsel. Derfor har vi også valgt at informere om udsættelsen med samme tidsfrist.

Vi håber, at vi snarest kan vende tilbage med en positiv melding om, hvornår generalforsamlingen så kan finde sted, men som alt andet i denne tid vil det afhænge af hvilke begrænsninger, landet er underlagt.

Planen var også, at vi i begyndelsen af januar skulle have udtrukket vinderne af de ni flotte kunstværker og -genstande, som foreningen i år udlodder blandt medlemmerne. Som tidligere nævnt på vores hjemmeside og Facebook-side måtte det også udskydes, men vores forventning er nu, at det kan ske den 6. marts. Hvis ikke nye forhindringer kommer i vejen, vil et lille udvalg af bestyrelsesmedlemmer samles og trække lod. Gaverne kan fortsat ses på vores hjemmeside.

Men vi skal nok holde jer informeret via et nyhedsbrev i marts, hvor vi håber at kunne fortælle om vinderne. Det vil vi også gøre på hjemmesiden og Facebook.

På generalforsamlingen for et år siden blev det vedtaget at hæve årskontingentet fra de nuværende 150 kr årligt til 175 kr. Det er bestyrelsens indstilling, at vi på den kommende generalforsamling vil stille forslag om, at vi fastholder det hidtidige kontingent på 150 kr. Det gør vi i lyset af indskrænkede muligheder, coronaen har medført for vores aktivitetsniveau i det forgange år.

Derfor vil vi også udsætte opkrævningen af kontingent til generalforsamlingen har taget den endelige beslutning.

Uanset coronaen er bestyrelsen i fuld gang med at udvikle arrangementer, som vi håber at kunne gennemføre i løbet af forår og sommer. Men selvfølgelig kan vi ikke indgå endelige aftale og fastsætte datoer, før vi har overblik over, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Vi satser dog på, at når en stor del af os har fået vaccinationsskud nummer 2 i skulderen, så vil situationen lette betydeligt. Så snart vi ved mere, vil vi selv følgelig melde ud.

Med ønsket om alt det bedste for vores medlemmer og abonnenter