Indkaldelse til generalforsamling og nyt om forår og sommer

Indkaldelses til generalforsamling
Hermed indkaldes til 2020-generalforsamling i Tunø Kunst Kultur lørdag den 29. maj 2021, kl. 10.30 i Ølykkecenteret Tunø.
Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Årsberetning fra bestyrelsesteamet
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsesteamet
 5. Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal leveres skriftligt til bestyrelsesteamet senest 8 dage inden generalforsamlingen. Send mail til: info@tunoekunstkultur.dk

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsesteamet og 1 bestyrelsessuppleant
 • Bent Eggert er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Michala Olesen er på valg, men vil gerne fortsætte
 • Peder Nors er på valg, men vil gerne fortsætte
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal leveres skriftligt til bestyrelsesteamet senest 8 dage inden generalforsamlingen. Skriv mail til: infor@tunoekunstkultur.dk.

 

Indkaldelsen er rettet mod alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2020 inden generalforsamlingen. Men nye medlemmer er naturligvis velkomne. Medlemskab kan tegnes på foreningens hjemmeside http://tunoekunstkultur.dk

 

Generalforsamlingen 2020 skulle efter vedtægterne være holdt i begyndelsen af marts, men coronaens restriktioner med forsamlingsforbud lagde en afgørende hindring i vejen.

Nu lysner det imidlertid, og vi er sikker på, at vi kan gennemføre arrangementet på en tryg og sikker måde inden for de fastlagte rammer. Kun en ny og kraftig genlukning af landet kan lægge sig i vejen, men skulle det ske, informerer vi naturligvis straks via nyhedsbrev og opslag på Facebook og hjemmesiden.

 

Coronaen har også – for andet år i træk – lagt en stor sten i vejen for det, der plejer at være foreningens profil-arrangement, Montmartre-dagene. Her plejer et stort antal kunstnere at vise deres værker frem samtidigt med at de udfolder sig på lærreder og med kunsthåndværk. Pandemiens uforudsigelige konsekvenser har også i år skabt så megen usikkerhed, at det ikke har været muligt for hverken kunstnere eller forening at gennemføre en planlægning, som vi er sikre på at kunne leve op til. Men vi satser voldsomt på, at 2022 bliver året, hvor Montmartre-dagene igen finder sted.

 

 

Imidlertid er foreningen med ukuelig optimisme fuld gang i planlægningen af en lang række andre sommerarrangementer.

De endelige datoer håber vi at kunne melde ud i næste nyhedsbrev, hvor vi også vil referere fra generalforsamlingen.

Emnerne er dog stort set på plads:

 

 • –Vi vil holde auktion over en lang stribe plakater, der har tegnet Tunø Festival gennem de godt 30 år, den eksisterede. Det er Tunø Festival, som desværre har lukket ned, der har skænket plakaterne til foreningen, og der er virkelig flot kunst blandt plakaterne.
 • –Men deltagelse af et godt orkester vil vi som i 2020 arrangere fællessang med godt humør på arealet ved havnen.
 • –Kunstneren Peder Nors vil udstille i Vandtanken, hvor han også vil stå i spidsen for et male/tegnekursus.
 • –Et enestående dukketeater vil i to dage vise forestillinger på lokaler på Tunø skole.

Vi håber, at der også bliver mulighed for at møde andre arbejdende kunstnere på øen i løbet af sommeren. Foreningen har indkøbt et antal mindre pavilloner, borde og stole, som for et rimeligt beløb kan lejes og stilles op forskellige steder på øen. I første omgang er det dog kun en enkelt pavillon, der opstilles til brug og leje på dags- eller ugebasis.

 

De bedste hilsner fra

Tunø Kunst Kultur.