Tunø Kunst Kultur tager nu fat på sommeraktiviteterne.