Ny formand for Tunø Kunst Kultur

Christine Løhndorf blev på generalforsamlingen på Tunø valgt som ny formand for foreningen.

Hun afløser galleriejer Bent Eggert, der gennem det sidste års tid har været en hoveddrivkraft med sit omfattende kendskab til kunst- og kulturverdenen. Eggert ønskede ikke genopstilling. Hans engagerede indsats fik stor ros på generalforsamlingen, men nu vil han koncentrere sig om driften af sit galleri Eggertart på Tunø.

Christine Løhndorf er uddannet på Den frie Lærerskole og underviser på Børnenes Friskole i Risskov. Hun har grundigt kendskab til Tunø, hvor hun er kommet gennem rigtig mange år, og blandt hendes store interesser er netop kunst og kultur.

–Jeg synes, at Tunø Kunst Kultur har stået bag mange fine arrangementer og aktiviteter, der iblandt Montmartre med de mange arbejdende kunstnere, men desværre har coronaen sat en stopper for det de seneste par år. Men vi regner med at komme stærkt igen i 2022, siger Christine Løhndorf.

–Sommerarrangementerne er meget vigtige for foreningens drift og økonomi, men jeg vil også gerne arbejde for, at foreningen viser sit ansigt gennem aktiviteter uden for højsæsonen, så vi også har tilbud til de fastboende og sommerhusejerne på øen, lyder en af hendes ambitioner.

I sin beretning på generalforsamlingen sagde Bent Eggert blandt andet, at Odder Kunstforening har været en vigtig støtte for TKK i kraft af foreningens økonomiske tilskud til TKK’s arrangementer. Han opfordrede kraftigt foreningens medlemmer til at melde sig ind i Odder Kulturforening – det er gratis – for det er kunstforeningens medlemmer, der bestemmer, hvem der skal have tilskud. Der sker gennem afstemning, som alle medlemmer kan deltage i.

Den afgående kasserer Merete Grønlund redegjorde for foreningens økonomi, der for 2020 viste et overskud på 11.239 kr. Efterfølgende har TKK indkøbt nogle pavilloner, stole og borde, som for et overkommeligt beløb kan udlejes til kunstnere, der vil arbejde en kortere eller længere periode på øen. Også Merete fik tak og ros for sin flotte indsats.

Hun afløses af Solveig Stilling, der blev udpeget uden for bestyrelsen.

Øvrige valg til bestyrelsen var genvalg. Den nye bestyrelse kan ses andet sted på websitet under punktet ”om”.