11 heldige vindere af foreningens kunstgaver

11  medlemmer af TKK blev forhåbentlig glade, da de i forbindelse med foreningens generalforsamling den 12. marts blev udtrukket som de heldige       

vindere af de kunstgaver, som foreningen havde indkøbt til formålet.

Det var Hanna Nissen og Solveig Stilling, der havde æren af  at være lykkens repræsentanter, og ingen tvivlede på deres

troværdighed, når de bedyrede, at antallet at numre i lykkeposen stemte overens med antallet af foreningsmedlemmer ved udgangen af december 2021, nemlig 85.

De vindere, der ikke var til stede ved udtrækningen, vil blive kontaktet direkte.

Gevinst         Vinder
John Smed
Kitte Bæk Laursen
Stig Kalting
Grethe Nielsen
Hanne Frank
Poul Spanggaard
Anette Bredsdorff
Lone Gaarde
Leif Gjørtz Christensen
Terese Knudsen
Steen Berthelsen

 

Du kan se mere om de enkelte og kunstnerne bag ved at klikke her