Vellykket generalforsamling i Ølykkecentret

Over 30 var mødt frem for at vise deres støtte til TKK, da foreningen holdt generalforsamling den 12. marts i Ølykkecentret. Et yderst flot fremmøde til en begivenhed, som corona-situationen har skubbet til i flere omgange.

Foreningens forman Christine Løhndorf  var da også yderst tilfreds, da hun på bestyrelsens vegne aflagde beretning om det seneste års aktiviteter.

Trods corona-vanskeligheder har foreningen gennemørt rigtig mange fine arrangementer, – de er beskrevet i detaljer på foreningens hjemmeside – og hun rettede en stor tak til alle, der har hjulpet TKK praktisk og økonomisk i året, der er gået. Specielt Odder Kulturforening, som Odder kommune står bag økonomisk, har yde en stor økonomisk bistand. Det samme har den hedengangne Tunø Festival, som  skænkede foreningens festival-plakater fra næsten alle årene, og ved en auktion sidste sommer indbragte de TKK den nette sum af 26.000 kr.

Foreningens medlemstal var  ved medlemsårets udløb 85. –Det er en pæn stigning i forhold til året før, sagde Christrine Løhndorf. –Vi håber, at det er et resultat af foreningens gode aktivitetsniveau. Og medlemmerne er naturligvis altafgørende for foreningens eksistensberettigelse, understregede formanden.

I den forbindelse sagde hun også, at foreningens aktivitetsniveau hænger nøje sammen med den arbejdskraft, der er til rådighed til at komme med ideer og udføre det praktiske arbejder. –Det er begrænset, hvad den forholdsvis lill bestyrelse kan overkomme alene, så det vil være yderst velkomment, hvis nogle af jer vil skrive jer op på listen over personer, bestyrelsen af og til kan trække på, når der er behov.

Det benyttede flere sig heldigvis af på generalforesamlingen, og alle kan til enhver tid henvende sig til foreningen på mail eller personligt og blive skrevet op.

Forårets og sommerens aktiviteter er allerede under forberedelse, fremgik det. Tre musikarrangementer er i støbeskeen, og også et tegnekursus er under forberedelse. Andre vil nok komme til, men foreningen vil meget gerne have input fra medlemmer, som har ideer og forslag til, hvad TKK ellers kunne tage på programmet.

 

Beretningen blev godkendt enstemmigt inden kasserer Solveig Stilling fremlagde et smukt regnskab for 2021. Årets resultat er opgjort til 36.490 kr, hvoraf 12.650 kr kommer fra medlemskontingent. Det store overskud er i høj grad præget af engangsindtægten fra plakatsalget for 26.000 kr, så foreningen er fortsat helt afhængig af kontingent og tilskud fra f. eks. Odder Kulturforening. Men også Tunø Teltholderforening har bidraget til foreningens økonomi. Regnskab godkendt enstemmigt.

 

 

Bestyrelsesvalget foregik i lyntempo, da der ikke var andre end de hidtidige bestyrelsesmedlemmer, der ville stille op.. Det betyder, at nu består bestyrelsen af: Christine Løhndorf (formand), Peder Nors, Michala Olesen, Kim Anker Hansen, Hanna Nissen, Ditte Løgager og Mogens Møller Olesen. Anette Bredsdorff er suppleant, Poul Erik Andersen revisor og Solveig Stilling kasserer (uden for bestyrelsen).

På generalforsamlingen blev der rettet en appel til medlemmerne om at melde sig ind i Odder Kulturforeningen – og det er gratis. Foreningen uddeler årligt pæne beløb til lokale kulturaktiviteter, og det er medlemmerne, der bestemmer hvilke projekter, der skal nyde gavn af støtten. Der stemmes ved personligt fremmøde på uddelingsmøderne. For at stemme på den kommende møde den 29. marts skal man  være meldt ind senest den 24.  marts. TKK har en ansøgning på 10.000 kr. til et sommerarrangement til afstemning, så mød frem og støt!

 

Poul Erik Andersen var en yderst kyndig og myndig dirigent på den vellykkede generalforsamling

Traditionen tro bød bestyrelses på lidt øl, vand og bobler suppleret med  kransekage (hjemmebagt af Anni) og sandwiches som afslutning på formiddagen i Ølykkecentret.